Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin świadczenia usług

Galeria i sklep internetowy Aerogaleria.pl  (zwany dalej AEROGALERIĄ) prowadzony jest przez firmę:

Waldemar Janiszewski
AQUILA PARALOTNIE
Brzozowa 26
76-270 Ustka
+48 502761010

REGON 363982890
NIP 8391690710

CitiHandlowy
Konto PLN 49 1030 0019 0109 8518 0458 2493

 1. Stroną dokonującą zakupów w AEROGALERII zwaną dalej Nabywcą jest osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży jest Waldemar Janiszewski AQUILA PARALOTNIE.

 2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach AEROGALERII w chwili składania zamówienia. Wszystkie fotografie są reprodukcjami w formie druku na wybranym nośniku.

 3. Ceny wszystkich przedmiotów znajdujących się w ofercie AEROGALERII są cenami brutto. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień jest uzależniona od kolejności wpłynięcia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 4. AEROGALERIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedmiotów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania transakcji promocyjnych w każdym momencie.

 5. Składanie zamówień odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po ostatecznym potwierdzeniu chęci zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” zamówienie uważa się za wiążące, a umowę sprzedaży za zawartą. Naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego regulaminu przez Nabywcę.

 6. W momencie zawarcia umowy sprzedaży Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie od AEROGALERII na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomości, informujących Nabywcę o stanie realizacji złożonego zamówienia.

 7. Zamówienia w AEROGALERII można składać przez cały rok przez całą dobę. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele, święta oraz dni tradycyjnie wolne od pracy będzie rozpoczynana następnego dnia roboczego.

 8. W przypadku, gdy AEROGALERIA nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została wpłacona na rachunek AEROGALERIA, AEROGALERIA zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie. Jeżeli Nabywca nie będzie usatysfakcjonowany propozycją, AEROGALERIA zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu środków na konto Nabywcy. Ponieważ AEROGALERIA nie ma wglądu w dane transakcyjne Nabywcy, Nabywca będzie proszony o podanie numeru konta, na które zostaną przelane pieniądze.

 9. Możliwe są następujące formy płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny.

 10. Płatności są realizowane za pośrednictwem serwisu: PayU.

 11. W przypadku niemożności dokonania przedpłaty za złożone zamówienie poprzez wymienione kanały Nabywca może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto AEROGALERII:Waldemar Janiszewski AQUILA PARALOTNIE, Brzozowa 26, 76-270 Ustka, CitiHandlowy 49 1030 0019 0109 8518 0458 2493 podając w tytule przelewu numer zamówienia.

 12. Nabywca zobowiązany jest do opłacenia złożonego w AEROGALERII zamówienia w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia (wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeżeli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Nabywcę, AEROGALERIA ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany drogą mailową.

 13. AEROGALERIA rozpoczyna realizację zamówienia po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie należności z tytułu złożonego zamówienia.

 14. Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa czas realizacji zamówienia przez AEROGALERIĘ oraz czas wysyłki, w zależności od wybranej formy płatności i formy dostawy.

 15. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu adres e-mail trafi informacja zwrotna od AEROGALERII potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz wpływ środków na konto AEROGALERII.

 16. AEROGALERIA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zamówienia.

 17. AEROGALERIA oferuje następujące formy przesyłek: - Poczta Polska- Firma Kurierska

 18. Nabywca powinien otworzyć przesyłkę w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera. W przypadku uszkodzenia przedmiotu należy spisać protokół. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.

 19. AEROGALERIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Nabywca.

 20. W przypadku niezgodności przedmiotu z umową Nabywca ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją na adres AEROGALERII. Reklamacji można też dokonać za pomocą e-maila przesyłając zdjęcia dokumentujące oraz informacje pisemne odnoście zaistniałych niezgodności lub wad na adres: kontakt@aerogaleria.pl z dopiskiem „reklamacja” w temacie wiadomości.

 21. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Nabywcy, AEROGALERIA naprawi lub wymieni reklamowany przedmiot na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany przedmiot w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności w przypadku transakcji dokonywanych kartą płatniczą może być dokonany tylko na tą samą kartę płatniczą, którą była realizowana transakcja.

 22. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji AEROGALERIA zobowiązuje się odesłać Nabywcy reklamowany przedmiot wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

 23. Nabywca dokonujący zakupów w AEROGALERII może zwrócić produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.), składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia można wysyłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@aerogaleria.pl z dopiskiem „odstąpienie” w temacie wiadomości lub listownie na adres AEROGALERII. Zwrot należności w przypadku transakcji dokonywanych kartą płatniczą może być dokonany tylko na tą samą kartę płatniczą, którą była realizowana transakcja.

 24. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jej strony są zobowiązane do Nabywca ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W takim wypadku strony są zobowiązane do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrot należności w przypadku transakcji może być dokonany tylko na ten sam nr konta, z którego była realizowana transakcja.

 25. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej. Koszt zwrotu produktu (odesłania na adres AEROGALERII) ponosi Nabywca. AEROGALERIA jest zobowiązana do zwrócenia wartości zwróconego przedmiotu w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Nabywcy). Zwrot należności w przypadku transakcji dokonywanych kartą płatniczą może być dokonany tylko na tę samą kartę płatniczą, którą była realizowana transakcja. Galeria ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu w przypadkach, gdy przedmiot został uszkodzony, jest niepełnowartościowy lub nosi ślady użytkowania.

 26. Wszystkie informacje i zdjęcia na stronach AEROGALERII są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody AEROGALERII.

 27. Zamieszczone na stronach AEROGALERII fotografie mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Nabywcy.

 28. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i instytucji oraz ich znaki firmowe użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

 29. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem AEROGALERIA deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 30. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Nabywcę obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Nabywca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje AEROGALERIĘ o wyborze aktualnego.

 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo AEROGALERII.

 32. Wypełniając formularz z danymi osobowymi Nabywca wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę Waldemar Janiszewski
  AQUILA PARALOTNIE z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom, zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zawartej umowy. Jednocześnie informujemy, że Nabywca dysponuje prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 33. Przedstawiona przez AEROGALERIĘ oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).